33. Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2023 roku.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wydarzenia!


1.JAKIE DYSTANSE OBEJMUJE 33. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI?

33. Bieg Niepodległości będzie składał się z:

● biegu głównego na dystansie 10 km;
● zawodów dla zawodników na wózkach inwalidzkich oraz tandemach – na dystansie 10 km;
● zawodów nordic walking na dystansie 6,5 km;
● biegu towarzyszącego “Mila Niepodległości” na dystansie 1 918 m;
● biegu wirtualnego – szczegóły niebawem.

SPRAWDŹ TRASĘ BIEGU >>>


2. KIEDY ODBĘDZIE SIĘ BIEG?

Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2023 roku w Warszawie.

● o godzinie 10:00 start “Mili Niepodległości”. Linia startu biegu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera;
● o godzinie 11:08 start dla zawodników na wózkach oraz tandemach;
● o godzinie 11:11 start biegu głównego. Start będzie się odbywał falowo. Koniecznie ustaw się w strefie zgodnej z planowanym wynikiem. 


3. OD KIEDY I DO KIEDY TRWAJĄ ZAPISY?

Zapisy rozpoczęły się 17 sierpnia o 12:00.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10.11.2023 r. Zapisanie się do Biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów (do dnia 10.11.2023 r. włącznie).

Łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 7.11.2023 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 500.


4. ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Pakiet startowy odbierać będzie można w biurze zawodów – lokalizacja podana będzie niebawem.

Dni pracy Biura Zawodów oraz godziny – podamy niebawem.


Pamiętaj – kolejki tworzą się w momencie otwarcia biura! Nie przychodź na sam początek działania biura, jeśli nie musisz, aby uniknąć tłoku. Pracujemy cały dzień – na pewno zdążysz odebrać pakiet.

Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów i udział w biegu.

 • Jeśli odbierasz pakiet startowy osobiście – pakiet zostanie wydany na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Jeśli chcesz, żeby ktoś odebrał pakiet startowy w Twoim imieniu – wydrukuj i podpisz kartę startową (do pobrania z profilu zawodnika – po zarejestrowaniu się w zakładce TWOJE BIEGI) oraz dołącz ksero lub zdjęcie swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Na podstawie tych dwóch dokumentów, Twój pakiet startowy będzie mogła odebrać inna osoba.
 • W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda na udział dziecka w biegu, podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda jest częścią karty startowej, którą pobierzesz w zakładce TWOJE BIEGI na zalogowaniu na profilu biegacza.
 
5. KARTA STARTOWA
 

Karta będzie gotowa do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem.

Aby pobrać kartę startową:
1. Zaloguj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/
2. Wejdź w zakładkę TWOJE BIEGI
3. Wybierz przycisk SZCZEGÓŁY, a następnie POBIERZ KARTĘ STARTOWĄ.


6. START I META BIEGU

Start i meta tradycyjnie będą znajdować się na Alei Jana Pawła II na wysokości ul. Stawki.


7. START FALOWY

Start będzie się odbywał falowo. Koniecznie ustaw się w strefie zgodnej z planowanym wynikiem. 

I strefa – do 44:59
II strefa – 45:00 – 54:59
III strefa – 55:00 – 59:59
IV strefa – 60:00 – 90:00
V strefa – nordic walking


8. OPRAWA STARTU

Zanim wyruszymy na trasę, wspólnie odśpiewamy hymn Polski, a na starcie utworzymy wielotysięczną biało-czerwoną flagę. Zachęcamy do ustawienia się we wzór flagi. Koniecznie załóż na bieg koszulkę w jednym z kolorów flagi narodowej – swoją ulubioną lub tą, którą zamówiłeś przy zapisie.
 
Biegaczy w białych koszulkach prosimy o ustawienie po prawej stronie (od strony torowiska), a biegaczy w czerwonych koszulkach po lewej stronie.  
 
 

9. DOJAZD NA START

11 listopada 2023 z numerem startowym od godziny 00:01 do 23:59 komunikacja miejska w pierwszej strefie biletowej jest darmowa – z tego względu polecamy korzystanie z transportu zbiorowego.

Rekomendujemy dojazd linią metra M1 do stacji Dworzec Gdański, a stamtąd truchtem w ramach rozgrzewki na start – róg ul. Stawki i al. Jana Pawła II.


10. UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

W związku z organizacją biegu nastąpią czasowe zmiany w ruchu drogowym. 

SPRAWDŹ MAPĘ ZMIAN W RUCHU >>>


11. DEPOZYTY

Depozyty czynne będą 11 listopada. Godziny pracy zostaną opublikowane bliżej biegu.

Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym torbę wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Depozyty znajdować będą się na terenie Westfield Arkadia. 


12. PACEMAKERZY

Na nadchodzącym 33. Biegu Niepodległości pacemakerzy poprowadzą na czasy:

40:00, 42:30, 45:00, 47:30, 50:00, 52:30, 55:00, 57:30, 60:00.

 

13. LIMITY CZASU

Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący:

● 90 minut, liczony od przekroczenia linii startu ostatniego z zawodników w biegu głównym
lub zawodników na wózkach, tandemach oraz w kategorii nordic walking;
● 30 minut w biegu  “Mila Niepodległości”.


14. GRAWER

Po przekroczeniu linii mety będziesz mieć możliwość spersonalizowania swojego medalu na stoisku grawerbus. Usługę mogliście zamówić w panelu biegacza, ale opłacić można ją także na miejscu. Koszt grawerowania to 25 zł.


15. WYNIKI

Wyniki dostępne będą po biegu na naszej stronie WWW. Link udostępniony będzie także na profilu Facebookowym.


16. STAWKI OPŁAT STARTOWYCH

W biegu na 10 kilometrów:

 • 70 PLN – pierwsze 1000 pakietów startowych, jednak nie później niż do 15 października 2023,
 • 80 PLN – kolejne 4000 numerów startowych, nie dłużej jednak niż do 31 października 2023,
 • 90 PLN – kolejne numery startowe powyżej liczby 5000, nie dłużej jednak niż do 7 listopada 2023,
 • 99 PLN – od 8 listopada 2023 (także w Biurze Zawodów).

  UWAGA! Nadawany na bieg numer startowy nie jest jednoznaczny z kolejnością rejestrowania się w systemie na bieg. Numer startowy każdego zawodnika powiązany jest z jego danymi – nie oznacza stopnia zapełnienia list startowych ani porządku- kolejności na liście.

  Aby sprawdzić aktualną wysokość opłaty startowej należy rozpocząć rejestrację – formularz wskaże obowiązującą w danym momencie wysokość opłaty.

Zmiany cen nie dotyczą Mili Niepodległości – tam opłata jest stała i wynosi 39 złotych.

Dla kategorii nordic walking opłata wynosi 80 złotych. Zmieni się dopiero 8 listopada. Wtedy wzrośnie do 89 złotych.

Każdy uczestnik ma możliwość dodania do swojego pakietu koszulki technicznej w kwocie 39 PLN. Wzory koszulek zostaną opublikowane na stronie internetowej biegu bliżej terminu biegu.

 
17. LIMITY WIEKU I PRAWO STARTU
 

Prawo startu mają:

 • w biegu głównym i nordic walking – osoby, które najpóźniej do 11 listopada 2023 r. ukończą 15 lat (urodzone przed 11.11.2008 r.).
 • w biegu towarzyszącym “Mila Niepodległości” – osoby, które najpóźniej do 11 listopada 2023 r. ukończą 10 oraz nie ukończą 15 lat (urodzone w dniach między 12.11.2008 a 11.11.2013 r.).

18. NORDIC WALKING – WYMAGANIA
 
Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu musi pojawić się na starcie z własnymi kijami do nordic walking.
 

19. ZAPISY GRUPOWE
 
Pracownicy firmy, która chce zgłosić swój zespół na bieg rejestrują się samodzielnie na stronie: rejestracja.maratonwarszawski.com
 

Podczas rejestracji zawodnicy ci nie powinni oznaczać chęci otrzymania faktury oraz wprowadzać do niej danych. Nie powinni również opłacać swojego startu! 

W celu otrzymania faktury Pro-Forma, firma powinna przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zgłaszanych zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres .

Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej na podstawie faktury Pro-forma wszystkim zawodnikom z listy nadane zostaną numery startowe i zgłoszenie jest dokonane.

20. FAKTURA

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).

 
21. WYSYŁKA PAKIETÓW STARTOWYCH 
 

Wysyłka pakietu startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłka pakietu startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę pakietu startowego wynosi 35zł (brutto) za jednego Uczestnika.

Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 26 października 2023 r.

Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 26 października 2023 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 31 października 2023 r.

W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.

Wysyłki będą realizowane na około tydzień przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 8 listopada 2023 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.

Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

 

22. REZYGNACJA Z ZAWODÓW

Nie ma możliwości rezygnacji. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inną osobę, przeniesieniu na inny bieg w przyszłości ani wymianie na voucher.