Rezygnacja z biegu:

Do dnia 31 października br (termin nieprzekraczalny) masz możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty:

i. na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” – środki pozostają na profilu uczestnika, z możliwością wykorzystania po zapisaniu się na inny bieg;

ii. na innego zawodnika – nowego uczestnika obowiązują aktualne stawki opłaty startowe, zaś w przypadku, gdy wpłacona kwota jest wyższa od kwoty nowego zgłoszenia – nadwyżka pozostaje na profilu rezygnującego uczestnika.

W momencie rezygnacji kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych.

Zawodnik, który skorzystał wybrał i opłacił w swoim zgłoszeniu opcję wysyłki pakietu startowego (pkt. VII niniejszego Regulaminu) ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty wyłącznie do dnia przesłania Organizatorowi podpisanej karty startowej, nie później jednak niż do 28 października 2022 r.

JAK TO ZROBIĆ?

  1. Zaloguj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl
  2. Wejdź w zakładkę TWOJE BIEGI
  3. Wybierz przycisk REZYGNUJĘ ZE STARTU, a środki z opłaty startowej zgodnie z regulaminem zostaną pomniejszone o koszty operacyjne (20 zł), które częściowo pokrywają koszt tych rzeczy, które już dla Ciebie wyprodukowaliśmy.
  4. Wybierz „NA INNY BIEG W PRZYSZŁOŚCI”, jeżeli chcesz, aby środku zostały na Twoim profilu biegacza do wykorzystania w przyszłości.
  5. Jeżeli chcesz przenieść opłatę „NA INNEGO UCZESTNIKA” – po wybraniu tej opcji wprowadź sześciocyfrowy numer rejestracji, który nowy uczestnik otrzymał w mailu potwierdzającym wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Nowy uczestnik ma 3 dni na potwierdzenie przyjęcia przekazanej przez Ciebie kwoty na swoim profilu biegacza. Po jej zaakceptowaniu ewentualną niedopłatę zawodnik będzie mógł uzupełnić płatnością systemową z PayU korzystając z przycisku „OPŁAĆ”.